Bộ, Sở giáo dục yêu cầu báo cáo thực hiện nề nếp, kỹ luật trong trường học

Tên file: 12-bao-cao-nen-nep-ky-cuong-theo-693.doc
Tải về

Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ sở báo cáo thực hiện nền nếp, kỷ luật trường học

Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ sở báo cáo thực hiện nền nếp, kỷ luật trường học

GD&TĐ – Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm báo cáo tình hình thực hiện nền nếp, kỷ luật trong trường học.

Văn bản này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tăng cường nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học theo quy định tại Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tại Hội nghị giao ban với Bộ GD&ĐT ngày 25/1/2018.

Những nội dung Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo liên quan đến việc xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, xây dựng và sử dụng khẩu hiệu trong khuôn viên trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017;

Việc thực hiện quy định về tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động tập thể, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường;

Việc thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ; tình hình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường;

Tình hình thực hiện tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, tập thể dục tại chỗ và hô các khẩu ngữ cho học sinh, sinh viên sau khi tập thể dục; việc xây dựng và sử dụng các công trình thể thao phục vụ cho việc tập luyện của học sinh, sinh viên; cùng đề xuất, kiến nghị

Báo cáo của các đơn vị cần tập trung làm rõ công tác chỉ đạo triển khai, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, có số liệu minh họa và gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) chậm nhất ngày 10/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lập Phương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *